Δρομόσκαλες

Χαρακτηριστικές της παλιάς πόλης, οι δρομόσκαλες ξεκινούν από το ύψος της πλατείας Συντάγματος και ενώνουν την πόλη με την Ακροναυπλία.

Dromoskales670N5.jpg
Dromoskales670N10.jpg
Dromoskales670N3.jpg
Dromoskales670N1.jpg
Dromoskales670N4.jpg
Dromoskales670N6.jpg
Dromoskales670N2.jpg
Dromoskales670N7.jpg
Dromoskales670N8.jpg
Dromoskales670N9.jpg
Dromoskales670N11.jpg
Dromoskales670N12.jpg