Θέατρο

Τριανόν - Το Φράγμα, 9 & 10 Ιουνίου 2019

Την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 στο Θέατρο Τριανόν Ναυπλίου, το Εργαστήρι Θεατρικής Πράξης "Θεατροδρόμιο" σε συμπαραγωγή με την "Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου", παρουσιάζουν το έρ...